Jobbe her

Inntak:
Alle våre arbeidstagere har varig uførepensjon som hovedinntekt. Uførepensjon er derfor en nødvendighet for å kunne få varig arbeid ved Nordre Land ASVO.
Søknad sendes NAV Nordre Land, eller direkte til oss.

Dagsrytmen hos oss:
Det er kaffe fra kl 08.00.

Arbeidsdagen starter kl 08.30.
Pause 09.50- 10.00.
Matpause fra 11.00 – 11.30.
Kaffe og fruktpause fra 13.40 – 14.00.
Arbeidsslutt 15.00.

Våre Velferdsordninger:
Tilpasset arbeidstid.
Trim i arbeidstiden.
Salg av salat onsdag og rundstykker torsdag.
Matservering på fredag
Enkelt ”skolekjøkken”
Uhøytidelige konkurranser med premiering.
Årlig fjelltur.
Konsert, restaurantbesøk, aktivitets dag.
Permisjoner for å delta på voksenopplæring, boveiledning, lege, tannlege, psykiatriske tjenester er en selvfølge.

Tilrettelegging.
Vi tilrettelegger arbeidsstasjonen ut fra den enkeltes behov, og har fokus på mestring og utvikling.
Dette gjelder arbeidsoppgaver, arbeidstid, opplæring og veiledning.
Ta gjerne kontakt for mer informasjon og en omvisning dersom dette høres interessant ut.

Fredag 8.september 2017 ferier vi 25 års jubileet vårt med servering, underholdning og gode tilbud.
Se programmet HER

Nordre Land ASVO AS
Vest-Torpevegen 24
2870 Dokka

Tel: 61 11 31 40
Mob: 91 61 38 94
nlasvo@nlasvo.no

lbdokka     equass     

Nordre Land ASVO AS * Vest-Torpevegen 24 * 2870 Dokka * 61 11 31 40 * nlasvo@nlasvo.no