Serviceavdeling

I vår serviceavdeling bedrives forskjellige pakke og monteringsoppdrag for industrikunder. Vi har en også en treproduksjon med kasser og transportunderlag til industrien. I tillegg har vi utviklet noen enkle treprodukter, som selges direkte fra oss. Ved er også en del av vårt tilbud. Denne produseres i våre lokaler og kjøres ut til våre kunder.
Vi har også en utegruppe der plenklipp og hagestell utgjør den vesentligste del av oppdragene. Andre små og store arbeidsoppdrag utføres også utenfor bedriftens lokaler på forespørsel.

Vi setter våre kunder i fokus, og strekker oss langt for å gi den beste service.

Pakking
Jan Ivar Ringen
Arbeidsleder
T: 91 77 62 86

2/5-19 flyttet vi til Dokken 14 som er vår nye forretningsadresse. Vi ber om at dette endres der adresse fremkommer på hjemmesiden: Rette adresse: Dokken 14, 2870 Dokka.

Dokken 14
Vest-Torpevegen 24
2870 Dokka

Tel: 61 11 31 40
Mob: 91 61 38 94
nlasvo@nlasvo.no

lbdokka     equass     

Nordre Land ASVO AS * Vest-Torpevegen 24 * 2870 Dokka * 61 11 31 40 * nlasvo@nlasvo.no