Om oss

Historikk og eierskap.

Nordre Land ASVO ble stiftet 27.juli 1992 i forbindelse med Ansvarsreformen for Psykisk utviklingshemmede (1991). Bedriften var på dette tidspunkt godkjent for 15 arbeidstakere. 01.01.96 ble antallet utvidet med 5 til, totalt 20 arbeidstakere.

Bedriften har foretningsadresse i Vest-Torpvegen der avdelingene pakking og søm holder til. Vår vedproduksjon foregår i Rosteinveien 13, en eiendom som ble kjøpt i 2008.

Nordre Land ASVO AS eies 100% av Nordre Land kommune. Bedriften er underlagt aksjelovens bestemmelser, gjeldende avtaleverk og lover for arbeidslivet. Det er 5 personer ansatt i ordinære stillinger med til sammen 4,5 stillinger. Bedriften arbeider for å oppfylle de krav som stilles fra NAV til en tiltaksarrangør, og er sertifisert etter Equass standarden.

 

Formål og visjon:

Selskapets formål er: ”Selskapets formål er gjennom produksjon og tjenesteyting å skape arbeidsplasser for mennesker som står utenfor det ordinære arbeidsliv, samt være en arena for arbeidsutprøving”.

Nordre Land ASVO skal tilby personer som ikke kan få arbeid på det ordinære arbeidsmarkedet, arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Arbeidet i bedriften skal bidra til å utvikle ressurser hos deltakerne gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver.

Vår visjon er: ”OMSORG GIR VEKST OG KVALITET”.

Verdier som er viktige for alle ved Nordre Land ASVO er:

Vekst, Arbeid, Respekt, Mot, Engasjement = VARME

 

Kvalitetspolitikk:

Produkter og serviceytelser ved Nordre Land ASVO skal tilfredsstille kunders og ansattes krav, behov og forventninger. De skal overensstemme med forskrifter, kravspesifikasjoner og standarder generelt, og bestillinger fra oppdragsgivere spesielt. Ønsker og forventninger fra deltakere på tiltak skal tilfredsstilles innen gitte rammer og forutsetninger, dersom disse overensstemmer med bestillingen fra oppdragsgiver.

 

Hovedmålsetting:

Vi har som mål å gi våre arbeidstakere en meningsfylt og bedre hverdag, – og igjennom dette økt livskvalitet.
Arbeidsmiljøet skal gi grobunn for trivsel og utvikling.

Fredag 8.september 2017 ferier vi 25 års jubileet vårt med servering, underholdning og gode tilbud.
Se programmet HER

Nordre Land ASVO AS
Vest-Torpevegen 24
2870 Dokka

Tel: 61 11 31 40
Mob: 91 61 38 94
nlasvo@nlasvo.no

lbdokka     equass     

Nordre Land ASVO AS * Vest-Torpevegen 24 * 2870 Dokka * 61 11 31 40 * nlasvo@nlasvo.no