Nordre Land ASVO er sertifisert etter ISO 9001-2015 . Leveranse av tjeneste til det offentlige og private marked innen arbeid, velferd, inkludering og kompetansebygging.